Łukasz Piątkiewicz


Specjalizacja: kucharz

Miesiąc stażu: sierpień 2016 

Długość trwania stażu: 4 tygodnie

Miejsce stażu: Cielo

Autorske przepisy: '
Cheese', 'Chocolate fondat'.