Projekty zrealizowane 2016-2020" Sukces jest produktem pracy - staże zawodowe dla kucharzy i cukierników" - projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).   ( 2019-2020r. )

Staż został zrealizowany w formie miesięcznej praktyki zagranicznej w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu udało nam się przeszkolić 44 osoby.

Uczestnicy odbywali staż w grupach do 11 osób w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, styczeń, luty. Staż dla kucharzy i cukierników odbywał się w restauracjach, w których młodzi adepci sztuki kulinarnej podnosili swoje kwalifikacje, pod nadzorem opiekunów zawodu / szefów kuchni.
W tym roku nowością dla nas było również wysłanie licznej grupy hotelarzy, którzy odbywali swój staż w hotelu Cobden. 
Celem głównym projektu był wzrost motywacji uczestników (młodych kucharzy, cukierników oraz hotelarzy) do pozostania w branży gastronomicznej/hotelarskiej i przeciwdziałanie ich odpływowi z tej gałęzi usług.
 
Każdy ze stażystów, po pomyślnym zakończeniu praktyki zagranicznej, otrzymał certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje zawodowe, w tym: Europass Mobilność.
 
Możecie poznać naszych stażystów klikając w zakładki:
- Stażyści 2019-2020r.
 
W zakładce "Książki kucharskie stażystów" można znaleźć opracowane prace zlaiczeniowe stażystów bioracych udział w projekcie.

Na naszym Funpage na Facebooku można prześledzić poczynania naszych podopiecznych podczas stażu, do czego gorąco zachęcamy  
 
"Z dobrym stażem - dobry start!" - projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).   ( 2018r. )

Staż został zrealizowany w formie miesięcznej praktyki zagranicznej w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu udało nam się przeszkolić 35 osób.

Uczestnicy odbywali staż w grupach do 10 osób w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Staż odbywał się w restauracjach, w których młodzi adepci sztuki kulinarnej podnosili swoje kwalifikacje, pod nadzorem opiekunów zawodu / szefów kuchni.
Celem głównym projektu był wzrost motywacji uczestników (młodych kucharzy oraz cukierników) do pozostania w branży gastronomicznej i przeciwdziałanie ich odpływowi z tej gałęzi usług.
 
Każdy ze stażystów, po pomyślnym zakończeniu praktyki zagranicznej, otrzymał certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje zawodowe, w tym: Europass Mobilność.
 
Możecie poznać naszych stażystów klikając w zakładki:
- Stażyści 2018r.
 
W zakładce "Książki kucharskie stażystów" można znaleźć opracowane przepisy stażystów bioracych udział w projekcie.

Na naszym Funpage na Facebooku można prześledzić poczynania naszych podopiecznych podczas stażu, do czego gorąco zachęcamy  
 

"Młodzi kucharze- staże zawodowe w Wielkiej Brytanii!" - projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).  ( 2017r. )

Staż został zrealizowany w formie miesięcznej praktyki zagranicznej w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu udało nam się przeszkolić 36 osób.

Uczestnicy odbywali staż w grupach 9 osobowych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. Staż odbywał się w restauracjach, w których młodzi adepci sztuki kulinarnej podnosili swoje kwalifikacje, pod nadzorem opiekunów zawodu / szefów kuchni.
Celem głównym projektu był wzrost motywacji uczestników (młodych kucharzy oraz cukierników) do pozostania w branży gastronomicznej i przeciwdziałanie ich odpływowi z tej gałęzi usług.
 
Każdy ze stażystów, po pomyślnym zakończeniu praktyki zagranicznej, otrzymał certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje zawodowe, w tym: Europass Mobilność.
 
Możecie poznać naszych stażystów klikając w zakładki:
- Stażyści 2017r.
 
W zakładce "Książki kucharskie stażystów" można znaleźć opracowane przepisy stażystów bioracych udział w projekcie.

Na naszym Funpage na Facebooku można prześledzić poczynania naszych podopiecznych podczas stażu, do czego gorąco zachęcamy  "Młody kucharz na staż!" projekt zrealizowany przez fundację Zawodowiec dofinansowany w ramach programu PO WER w 2016r.

Staż został zrealizowany w formie miesięcznej praktyki zagranicznej w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu udało nam się przeszkolić 36 osób.

Uczestnicy odbywali staż w grupach 9 osobowych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad. Staż odbywał się w restauracjach, w których młodzi adepci sztuki kulinarnej podnosili swoje kwalifikacje, pod nadzorem opiekunów zawodu / szefów kuchni.
Celem głównym projektu był wzrost motywacji uczestników (młodych kucharzy oraz cukierników) do pozostania w branży gastronomicznej i przeciwdziałanie ich odpływowi z tej gałęzi usług.
 
Każdy ze stażystów, po pomyślnym zakończeniu praktyki zagranicznej, otrzymał certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje zawodowe, w tym: Europass Mobilność.

Możecie poznać naszych stażystów klikając w zakładki:
- Stażyści 2016r.
 
W zakładce "Książki kucharskie stażystów" można znaleźć opracowane przepisy stażystów bioracych udział w projekcie.

Na naszym Funpage na Facebooku można prześledzić poczynania naszych podopiecznych podczas stażu, do czego gorąco zachęcamy