Stażyści 2019

Damian Szałyński


Szkoła: ZS nr3 w Skierniewicach

Ścieżka kształcenia :  Technik Hotelarz

Okres stażu :  18.04.2022-13.05.2022

Miejsce stażu  :  Hotel Parasol Garden

Igor Dąbrowski


Szkoła: ZS nr3 w Skierniewicach

Ścieżka kształcenia :  Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Okres stażu :  18.04.2022-13.05.2022

Miejsce stażu  :  Restaurante La Fenisia Torremolinos