Szymon Kur

Specjalizacja: kucharz

Miesiąc stażu: październik 2016 

Długość trwania stażu: 4 tygodnie

Miejsce stażu: Annexe