Projekt: 2022-1-PL01-KA121-VET-000068448


Numer projektu:  2022-1-PL01-KA121-VET-000068448

Miejsce stażu - Ostrawa, Czechy

Ilość osób, która wzięła udział w projekcie:  32 osób, w tym 2 nauczycieli  Job Shadowing. 

Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele pochodzą z Technikum Menedżerskiego w Bydgoszczy.